Czwartek, 22 lutego 2018 - Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

Ogłoszenia duszpasterskie na 1 niedzielę Wielkiego Postu - 18.02.2018

 • Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Czterdziestodniowego Przygotowania do Wielkanocy. Post, modlitwa i jałmużna wyznaczają drogę, na którą zaprasza nas Kościół na progu Wielkiego Postu.
 • Zapraszamy Parafian do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
  • Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w każdy piątek Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszach św. rano i wieczorem, a dla dzieci o godz. 17.30.
 • Zachęcamy wiernych do praktykowania jałmużny wielkopostnej. Zrezygnujmy w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności i złóżmy ofiarę do skarbonki jako dar dla potrzebujących. Zebrane ofiary zostaną przekazane do Caritas Polska.
 • Dzisiaj, z racji Niedzieli Hospicyjnej, przed kościołem, jest prowadzona zbiórka do puszek przeznaczona na wsparcie wrocławskich instytucji zajmujących się opieką paliatywno – hospicyjną chorych. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać.
 • We wtorek, po Mszy św. wieczornej, odbędzie się spotkanie rodziców dzieci przygotowujących do Pierwszej Komunii św.
 • W przyszłą niedzielę, naszą modlitwą i ofiarami złożonymi do puszek, możemy wesprzeć Dzieło Pomocy Misjonarzom „AD GENTES”. Przed kościołem prowadzona będzie zbiórka na potrzeby polskich misjonarzy w krajach misyjnych.
 • Dziękujemy osobom, które w ubiegłą sobotę sprzątały kościół i złożyły ofiary.
  O pomoc w przyszłą sobotę od godz. 8.00 prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Serbskiej nr od 15 – 27.
 • Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, prasy i wydawnictw katolickich. W zakrystii i przed kościołem można nabyć „Gościa Niedzielnego” oraz lutowy miesięcznik "Nowe Życie”, poświęcony zagadnieniu zdrowia.
 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie:
  • ś.p. Franciszek Słuszczak (dziecko),
  • ś.p. Kazimierz Cetera.
  Zmarłych polecamy naszym modlitwom i Bożemu Miłosierdziu.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

Ewangelia na dziś

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.