Piątek, 15 stycznia 2021 - Dzień powszedni

Ogłoszenia duszpasterskie na Święto Chrztu Pańskiego - 10.01.2021

 • Dzisiaj świętujemy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się okres zwykły.
 • Zapraszamy na nieszpory o godz. 17.30.
 • W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy w parafii kolędę, w tym roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w zmienionej formie. Parafianie są zapraszani do kościoła, wg planu, na modlitewne spotkanie na godz. 18.00. W intencji tych parafian jest sprawowana Msza św. Z planem kolędy zapoznajemy parafian podczas czytania ogłoszeń duszpasterskich.
 • Dziękujemy osobom, które wczoraj sprzątały kościół i złożyły ofiary.
  O pomoc przy sprzątaniu w przyszłą sobotę od godz. 8.00 prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Jugosłowiańskiej numery nieparzyste od 109 ÷ 113.
 • Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, prasy i wydawnictw katolickich. W zakrystii i przed kościołem można nabyć „Gościa Niedzielnego” oraz styczniowy nr miesięcznika „Nowe Życie”.
 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie:
  • ś.p. Teresa Stefanowicz - Wareńczuk,
  • ś.p. Tadeusz Stypuła,
  • ś.p. Teresa Skalska.
  Zmarłych polecamy naszym modlitwom i Bożemu Miłosierdziu.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

Msza święta kolędowa w intencji parafian

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 z okazji kolędy

Poniedziałek, 11 stycznia 2021
ul. Jugosłowiańska - domki od 40 do 144 i od 72A do 132A
Wtorek, 12 stycznia 2021
ul. Jugosłowiańska od 65 do 93
Czwartek, 14 stycznia 2021
ul. Jugosłowiańska od 95 do 113
ul. Bułgarska
ul. Lutycka
ul. Obodrzycka
Piątek, 15 stycznia 2021
ul. Czeska
ul. Osobowicka

Ewangelia na dziś

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?»
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»
On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».