Sobota, 25 marca 2023 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu - 19.03.2023

 • Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą radości – Laetare.
 • W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
  • w poniedziałek – uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP, (uroczystość przeniesiona z niedzieli). W tym dniu przypada święto patronalne J.E. Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego. Zachęcamy wiernych do szczególnej modlitwy w intencji naszego Arcypasterza.
  • w sobotę – uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 • Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, dzisiaj o godz. 17.00.
 • Pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego, odbędzie się w środę, 22 marca, w salce katechetycznej, po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.
 • Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, prasy i wydawnictw katolickich. W zakrystii i przed kościołem można nabyć „Gościa Niedzielnego” oraz marcowy miesięcznik „Nowe Życie”.
 • Dziękujemy osobom, które wczoraj sprzątały kościół i złożyły ofiary.
  O pomoc przy sprzątaniu w przyszłą sobotę od godz. 8.00 prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Jugosłowiańskiej numery nieparzyste od 109 ÷ 113.

Ewangelia na 25.03.2023

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.