Sobota, 19 września 2020 - Dzień powszedni

Ogłoszenia duszpasterskie na 25 niedzielę zwykłą - 20.09.2020

 • Zapraszamy na nieszpory o godz. 17.30.
 • W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
  • w poniedziałek – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
  • w środę – św. Pio z Pietralciny, kapłana.
 • Przypominamy o dzisiejszej PUBLICZNEJ PROCESJI z RELIKWIAMI świętych: STANISŁAWA i DOROTY. Rozpocznie się w bazylice św. Elżbiety, o godz. 16.00, a zakończy się w kościele przy ul. Świdnickiej.
 • We wtorek, po Mszy św. wieczornej, odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci, które przystąpią, w przyszłym roku, do I Komunii św.
 • W czwartek, wieczorna Msza św. będzie sprawowana w int. Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. „Wieczernik.”
 • Zapraszamy chłopców, chętnych do służby ministranckiej. Zgłoszenia i zapisy w zakrystii u ks. Sylwestra.
 • Dzisiaj, z racji Dnia Środków Społecznego Przekazu, kolekta ze wszystkich Mszy św. przeznaczona jest na utrzymanie Katolickiego Radia Rodzina.
 • Dziękujemy osobom, które wczoraj sprzątały kościół i złożyły ofiary.
  O pomoc przy sprzątaniu w przyszłą sobotę od godz. 8.00 prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Jugosłowiańskiej, numery parzyste od 40 ÷ 56.
 • Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, prasy i wydawnictw katolickich. W zakrystii i przed kościołem można nabyć „Gościa Niedzielnego” oraz wrześniowy numer miesięcznika „Nowe Życie”.

Ewangelia na dziś

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».
To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”.
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.
Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».